Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2013

malyczlowiekwwielkimswiecie
I have two moods: hungry and ugly
Reposted fromcreure creure viawerterowska werterowska
malyczlowiekwwielkimswiecie
4990 80c9 390
Reposted fromreebellioous reebellioous viaashdsa ashdsa
malyczlowiekwwielkimswiecie
8632 b3f3 390
To że mam to w dupie...
Reposted fromreksi0 reksi0 viapersona-non-grata persona-non-grata
♥♥♥♥
Reposted fromweheartit weheartit viaironicdreams ironicdreams

December 24 2013

malyczlowiekwwielkimswiecie
4249 c9ee 390
malyczlowiekwwielkimswiecie
występuję tylko w dwóch postaciach: cholernie wrażliwej i cholernie obojętnej
— albo za dobra albo aż zła
Reposted frommentality mentality viabadalena badalena
malyczlowiekwwielkimswiecie
Nigdy nie uganiaj się za miłością, przyjaźnią i zainteresowaniem. Jeśli druga osoba nie chce ci tego dać tak po prostu, nie jest to nic warte.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz vialegohouse legohouse
malyczlowiekwwielkimswiecie
1975 0aa8 390
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral
malyczlowiekwwielkimswiecie
2341 f9f6 390
Reposted bylegohouse legohouse
malyczlowiekwwielkimswiecie
Przystojni faceci zawsze mają wyższe mniemanie o sobie, dlatego myślą, że mogą bawić się laskami na każdym kroku.
— znajomy
malyczlowiekwwielkimswiecie
8866 9dac 390
Reposted fromblackcandy blackcandy viadusielecc dusielecc
malyczlowiekwwielkimswiecie
Reposted fromqb qb viadusielecc dusielecc
6728 d46d
Reposted fromvesania vesania viadusielecc dusielecc
malyczlowiekwwielkimswiecie
Chyba każdy z nas kiedyś był inny.
— Jodi Picoult
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viadusielecc dusielecc
malyczlowiekwwielkimswiecie
Czy ona wciąż jest tą samą osobą, którą była kilka miesięcy temu?
— nie.
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viadusielecc dusielecc
malyczlowiekwwielkimswiecie
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
— Sonia Pohl
Reposted fromnoms noms viadusielecc dusielecc
malyczlowiekwwielkimswiecie
8645 501c 390
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viamartynkowa martynkowa
malyczlowiekwwielkimswiecie
9378 751d 390
malyczlowiekwwielkimswiecie

snowkeh

thomas cadrin, 2013

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viadusielecc dusielecc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl